เครื่องมือดำเนินธุรกิจ

3
    
ช่องทางในการติดต่อกับลาชูเล่
    
“ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา”

1. Call

สำนักงานใหญ่
โทร 02-692-8888
สาขาชลบุรี
โทร 038-261-444
สาขาขอนแก่น
โทร 043-271-555

ฮอตไลน์สายด่วน  *สั่งซื้อสินค้า โทร 097-424-5566

ฮอตไลน์สายด่วน  *ความงามและสุขภาพ โทร 097- 424-6655

2. On Publish

- แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

- คู่มือดำเนินธุรกิจ

- วารสารข่าวประชาสัมพันธ์

3. Social Media