โปรแกรมท่องเที่ยวประจำปี 2020

ลาชูเล่พาคุณสู่แดนเหนือของญี่ปุ่น เกาะที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ทิวทัศน์สวยงาม อาหารทะเลพูนๆกับบุฟเฟ่ปูอลาสก้า กินหรูอยู่สบายสไตล์ลาชูเล่
รายการท่องเที่ยวเพื่อชาวมุสลิม
ครั้งหนึ่งในชีวิตสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา "อุมเราะห์"