กิจกรรมเพื่อสังคม

Image
ครบรอบ 128 ปี ในกิจกรรม “บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ”

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาองค์กรอัยการ ครบรอบ 128 ปี ในกิจกรรม “บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ” ภายในกิจกรรม ร.ต.ต. ดร.สุรเชษฐ์ เชื้อศรี เข้ารับโล่และเข็มที่ระลึก ครบรอบ 128 ปี องค์กรอัยการ

ดูรายละเอียด
Image
ลาชูเล่รวม “น้ำใจ” ซับ “น้ำตา” พี่น้องไทยผู้ประสบภัย “น้ำท่วม”

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2554 ร.ต.ต. ดร.สุรเชษฐ์ เชื้อศรี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด และประธานมูลนิธิ ลาชูเล่ เพื่อสังคมไทยและผู้ด้อยโอกาส

ดูรายละเอียด
Image
ลาชูเล่ กรุ๊ป มอบความสุข และกำลังใจแก่รั้วของชาติ

เมื่อเร็วๆ นี้บริษัท ลาชูเล่ กรุ๊ป นำโดย ร.ต.ต. ดร.สุรเชษฐ์ เชื้อศรี ประธานกรรมการ นำทีมผู้บริหารและพนักงาน

ดูรายละเอียด
Image
ลาชูเล่รวมพลังจิตอาสาปลูกป่าชายเลน

ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ บนพื้นฐานความเป็นมิตรต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

ดูรายละเอียด
Image
อุทิศตนเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา มูลนิธิลาชูเล่เพื่อสังคมไทยและผู้ด้อยโอกาส

ดูรายละเอียด