ผลิตภัณฑ์ลาชูเล่

ลาชูเล่...เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ช่วยดูเเลผิว อันทรงประสิทธิภาพสูงสุดที่ให้ทั้งการป้องกัน บำรุง และแก้ปัญหาผิวหน้าไปพร้อมๆกัน ด้วยการคัดสรรส่วนผสมที่เป็นสารสกัดล้ำค่าจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานฝรั่งเศส

  • นาโน อะมิโนแมค ไจก้า ลาชูเล่ 1

นาโน อะมิโนแมค ไจก้า ลาชูเล่ 1

นาโน อะมิโนแมค ไจก้า ลาชูเล่ 1


นาโน อะมิโนแมค ไจก้า ลาชูเล่ 1


คุณประโยชน์ที่เหนือกว่า

            - เพิ่มการสะสมแป้งในพืช เช่น ข้าว, ข้าวโพด, พืชตระกูลถั่ว, มันสำปะหลังฯลฯ
            - เพิ่มการสะสมน้ำตาลในพืชทุกชนิด เช่น ไม้ผลต่างๆ และอ้อย
            - เพิ่มคุณภาพของน้ำยาง และปริมาณของน้ำยางในยางพารา
            - เพิ่มปริมาณน้ำมันในปาล์มน้ำมัน และพืชให้น้ำมันทุกชนิด
            - เพิ่มพลังงานให้กับพืช ฟื้นสภาพต้นหลังการเก็บเกี่ยว และหลังการตัดแต่งกิ่ง
            - เพิ่มพลังงานให้กับพืช ฟื้นสภาพต้นหลังกระทบปัญหาหนาวจัดหรือแล้งจัด
            - เพิ่มกลิ่นหอม และความกรอบอร่อยให้กับพืชทุกชนิด
พูดคุย ปรึกษา ทาง Line :  


 


นาโน อะมิโนแมค ไจก้า ลาชูเล่ 1


          

เวลาฉีดพ่น
ช่วงเช้า
05:00 น.–08:00 น.
ช่วงเย็น
16:00 น. - 18:00 น.

 


-

e-mail Newsletter

Category