ผลิตภัณฑ์ลาชูเล่

ลาชูเล่...เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ช่วยดูเเลผิว อันทรงประสิทธิภาพสูงสุดที่ให้ทั้งการป้องกัน บำรุง และแก้ปัญหาผิวหน้าไปพร้อมๆกัน ด้วยการคัดสรรส่วนผสมที่เป็นสารสกัดล้ำค่าจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานฝรั่งเศส

  • นาโน ไฟท์แมค ไจก้า ลาชูเล่ 4

นาโน ไฟท์แมค ไจก้า ลาชูเล่ 4

นาโน ไฟท์แมค ไจก้า ลาชูเล่ 4


นาโน ไฟท์แมค ไจก้า ลาชูเล่ 4


คุณประโยชน์ที่เหนือกว่า

            - ใช้แช่เมล็ดพันธุ์ และท่อนพันธุ์พืชต่างๆ ก่อนการปลูก เพื่อป้องกันแมลง และโรคพืช
            - ช่วยรักษาและเสริมสร้างเนื้อเยื่อต่างๆ เกลี่ยรอยแผล และรักษารอยแผลเน่าของพืชได้เป็นอย่างดี                                                                          
            - ใช้แช่พืชผัก ผลไม้ ดอกไม้ หลังการเก็บเกี่ยว เพื่อยืดอายุ และลดอาการเน่าจากเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย


พูดคุย ปรึกษา ทาง Line : 


 


นาโน ไฟท์แมค ไจก้า ลาชูเล่ 4


-


-

e-mail Newsletter

Category