ผลิตภัณฑ์ลาชูเล่

ลาชูเล่...เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ช่วยดูเเลผิว อันทรงประสิทธิภาพสูงสุดที่ให้ทั้งการป้องกัน บำรุง และแก้ปัญหาผิวหน้าไปพร้อมๆกัน ด้วยการคัดสรรส่วนผสมที่เป็นสารสกัดล้ำค่าจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานฝรั่งเศส

  • นาโน พาวเวอร์แมค ไจก้า ลาชูเล่ 7

นาโน พาวเวอร์แมค ไจก้า ลาชูเล่ 7

นาโน พาวเวอร์แมค ไจก้า ลาชูเล่ 7


นาโน พาวเวอร์แมค ไจก้า ลาชูเล่ 7


คุณประโยชน์ที่เหนือกว่า

            - ช่วยสลายต่อซังข้าว และวัชพืช ให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์จากธรรมชาติภายใน 3-5 วัน
            - ช่วยย่อยสลายเมล็ดข้าวดีด ข้าวเด้ง ข้าวลาย ข้าวหาง และข้าวนกในนาข้าว
            - ช่วยย่อยสลายไข่หอยเชอรี่ ไข่เพลี้ย ไข่แมลงต่างๆ เพื่อตัดวงจรการระบาดในนาข้าว
            - ช่วยปรับสภาพดินดาน ดินเสื่อมสภาพให้ร่วนซุย
            - ช่วยปรับสภาพดับกลิ่นดินโคลน กรด และแก๊สพิษต่างๆ ในดินได้เป็นอย่างดี


พูดคุย ปรึกษา ทาง Line :  


 


นาโน พาวเวอร์แมค ไจก้า ลาชูเล่ 7


วิธีใช้
            1. ปล่อยน้ำให้เข้าแปลงนา ให้ท่วมตอซังข้าวและวัชพืช
            2. ใช้รถไถนากลบหรือย่ำตอซังข้าวให้จมน้ำ (ถ้าฟางไม่จมน้ำจะไม่ย่อยสลาย)
            3. ละลายผงหัวเชื้อจุลินทรีย์ ผสมน้ำ ฉีดพ่นให้ทั่วทั้งแปลงนา หมักทิ้งไว้ 3-5 วัน (ถ้าหมักครบ 10 วันจะได้ผลดีมาก เพราะข้าวจะไม่เมาตอซังข้าว)
            4. ปล่อยน้ำออกให้เหลือน้อยที่สุด ใช้รถไถย่ำทำเทือกอีก 1 ครั้ง พร้อมปรับพื้นเทือกหรือดินโคลนให้เรียบ เพื่อต้นข้าวจะสมบูรณ์และเติบโตเสมอกัน
            5. นำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่แช่ไว้ หว่าน ปักดำกล้า หรือทำแบบนาโยนได้เลย


-

e-mail Newsletter

Category