ผลิตภัณฑ์ลาชูเล่

ลาชูเล่...เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ช่วยดูเเลผิว อันทรงประสิทธิภาพสูงสุดที่ให้ทั้งการป้องกัน บำรุง และแก้ปัญหาผิวหน้าไปพร้อมๆกัน ด้วยการคัดสรรส่วนผสมที่เป็นสารสกัดล้ำค่าจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานฝรั่งเศส

  • โคนาเวีย

โคนาเวีย

Conavie


โคนาเวีย


เอาตัวรอดหนีเชื้อไวรัส ! เรื่องจริงจากผู้ดูแลคนป่วย
 
 

ทางรอดหนีเชื้อไวรัส เรื่องจริงจากผู้ดูแลคนป่วย
เกือบติดเชื้อไวรัส เพราะคนไข้ไอใส่ จนมีอาการ
ไข้ขึ้นสูง เจ็บคอ เพื่อนร่วมงานเริ่มติดเชื้อมากขึ้น
แต่ผลตรวจตัวเองออกมาไม่พบเชื้อ เพราะทาน
อาหารเสริมสมุนไพรที่มีส่วนช่วยต้านเชื้อไวรัส
เสริมภูมิคุ้มกัน


เสียงส่วนหนึ่งจากผู้ทานจริง
โคนาเวีย-

e-mail Newsletter

Category